Normy www

Kilka prawideł jak powinna być zbudowana strona www:   Kompromis pomiędzy lekkością a grafiką czyli strona internetowa ma grafikę skompresowaną i nie jest przesycona zdjęciami przynajmniej na stronie głównej. Strona w miarę możliwości unika renderowania (wczytywania) kodu javascript Strona www ma funkcjonować prawidłowo na komputerach PC i na urządzeniach mobilnych …